អំពីខ្ញុំ


ស្វាគមន៏ដែលបានមកលេងផ្ទះ ដ៏សមញ្ញមួយនេះ។ សង្ឃឹមថាផ្ទះនេះនឹងអាចចែករំលែក

គំនឹតផ្ទាល់ខ្លួន​ ចំណេះដឹងផ្សេងៗសំរាប់ជាប្រយោជន៏ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នា។

ខុសត្រូវត្រង់ណាមេត្តាអនុគ្រោះផងចុះ។​

ហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងបានទទួលនៅមតិបន្ថែមសំរាប់ជាគតិ​ ក្នុងការសរសេរ លើកូនផ្ទះដ៏តូចនេះ។

ប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងតាមរយះ​ អ៊ីម៉ែល amara.chhom@gmail.com។


ដោយក្តីរាប់អានពីម្ចាស់ប្លុក

អមរ៉ា